Nieuw onderzoek: “Laten huilen kan”

De ‘cry it out’ methode, ofwel het laten huilen van je baby om hem te laten slapen, is veilig en effectief. Zo kopt althans het Amerikaanse ABC News naar aanleiding van een recent onderzoek gepubliceerd in Pedriatics. De ‘huilmethodiek’ zou slaap en het emotionele welbevingen van zowel moeders als baby’s verbeteren. Hebben alle tegenstanders van het ‘huilbeleid’ het dan aan het verkeerde eind?

Het onderzoek

225 baby’s zijn voor de onderzoek nauwgezet in de gaten gehouden. Sommigen kregen een slaaptraining waarbij ouders hun baby konden laten huilen bij het in slaap vallen, anderen kregen een ‘niet huilen’ methodiek voorgeschoteld. De ouders mochten zelf kiezen welke methode ze wilden gebruiken. Bij de huilgroep moesten ouders reageren op hun huilende baby met tijdsintervallen. Bij de niet-huilengroep konden ouders bij hun kind blijven totdat deze in slaap viel en gingen ze de volgende nachten steeds eerder weg. De onderzoekers hebben specifiek gekeken of de baby’s problemen hadden op emotioneel en gedragsgebied. Ook werd het stressniveau gemeten en hun relatie met de ouders bekeken.

Uitkomst van dit onderzoek was dat er geen verschil is gevonden tussen de twee groepen, indien werd gekeken naar gezondheid en ontwikkeling van de kinderen. Dit zou aangeven dat het laten huilen geen schade zou toebrengen aan het welzijn van baby. Het onderzoek wees zelfs uit dat de baby’s die huilden uiteindelijk beter sliepen, minder depressies en minder emotionele problemen hadden.

Wat betekent dit?

Als je de Amerikaanse media en Twitterfeeds volgt, zou dit betekenen dat ‘laten huilen’ de beste weg is. Maar een nader kijkje in het onderzoek vertelt een ander, genuanceerder verhaal.

  • Het belangrijkste: het onderzoek richtte zich op baby’s van 7 maanden en ouder. Onderzoekers zijn het er over het algemeen over eens dat baby’s jonger dan zes maanden niet een strenge (laat huilen) slaaptraining moeten krijgen. Het ‘laten huilen’ staat vooral ter discussie bij jonge baby’s. De methode zelf is ontwikkeld voor oudere (6 maanden en ouder) baby’s.
  •  Bij de training werd ouders een aantal methoden aangereikt. Meer dan de helft van de ouders die voor ‘laat-maar-huilen’ opteerden, koos de variant van geleidelijke verwijdering (een zachtere aanpak waarbij je baby niet alleen laat). De rest koos of een alternatieve strategie of hebben hun werkwijze niet bekend gemaakt aan de onderzoekers. De ouders in de controlegroep hebben geen speciale instructies ontvangen van de onderzoekers.
  • Bij laat-maar-huilen zijn alle technieken op een hoop gegooid, terwijl er beste verschillen zijn.
  • Op het  moment dat de onderzoekers keken hoe deze kinderen het deden toen ze de leeftijd van zes jaar hadden bereikt, werden deze kinderen vergeleken met de controlegroep. De onderzoekers vonden geen verschillen tussen de twee groepen. Dit is relevant, want het is dus niet duidelijk of de ouders in de controlegroep een eigen slaapaanpak hebben gevolgd. Wat wordt hier met wat vergeleken?

Dus..

Dit onderzoek zegt niets over het ondergaan van een laat-maar-huilen slaaptraining. De bedenker van deze methode, Richard Ferber roept zelf het hardste dat hij deze methode nooit heeft ontwikkeld voor baby’s jonger dan zes maanden en hij beveelt het ook niet aan voor deze baby’s. Voor oudere baby’s promoot hij de techniek van geleidelijke verwijderen, de zachtere variant dus. Bovendien ging het tijdens het onderzoek niet om het pure laten huilen: over het algemeen is gekozen voor de techniek van de geleidelijke verwijdering en ook nog eens bij baby’s van zeven maanden en ouder. Tot slot is niet duidelijk waarmee de groep echt vergeleken is, welke technieken de controlegroep heeft toegepast.

Het is dus te kort door de bocht om te zeggen dat ‘laat-maar huilen’ is vergeleken met ‘niet laten huilen’ en het is misleidend om te verkondigen dat ‘laat maar huilen’ goed (en misschien wel het beste) is. Wat het wel is, is een onderzoek waarin geinformeerde ouders werden vergeleken met ouders die het wiel zelf mochten uitvinden. Op zijn best vertelt dit je dus dat je gevoel wederom een goede leidraad is!

Advies

In Nederland wordt het strenge laat-maar-huilen niet gepromoot, de zachtere variant wel. Bedenk dat deze methode is ontwikkeld voor baby’s van zes maanden en ouder. En, er zijn lievere methoden waarmee je je baby prima in een ritme krijgt zonder dat je daarbij hoeft te twijfelen aan hechting en geluk, waarbij (borst)voeding volgens vraag-en-aanbod gaat en je meer je gevoel kunt volgen.

 

Links

ABC News artikel

WebMD over het onderzoek:  “Letting babies cry it out won’t cause lasting harm,” 

Time magazine: “It’s O.K. to Let Babies Cry It Out at Bedtime.”

Samenvatting van het onderzoek

Eerder onderzoek waarbij dezelfde baby’s werden onderzocht

 

Advertenties

Tags:, , , , , , , , , , , ,

Categorieën: Reacties op actualiteiten

%d bloggers liken dit: